Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 03 năm 2023, 10:02:17
Nhà thầu có thể khởi kiện chủ đầu tư, bên mời thầu về kết quả đấu thầu
Anh Ngọc - 28/06/2019 07:32
 
Trường hợp nhà thầu đã kiến nghị tới chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy trình kiến nghị nhưng chưa thỏa đáng thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trương Nhật Huy (tỉnh Phú Yên) đặt câu hỏi như sau: Gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, sau khi có thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nhà thầu có hồ sơ không đáp ứng yêu cầu đã gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư và đã được chủ đầu tư trả lời nhưng nhà thầu không đồng ý.

Sau đó, nhà thầu tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và đã được người có thẩm quyền trả lời (thực hiện theo Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) nhưng nhà thầu vẫn không đồng ý với kết quả trả lời của người có thẩm quyền.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, nhà thầu có được tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hay không? Chủ đầu tư có được mở hồ sơ đề xuất tài chính để tiếp tục đánh giá hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 91 Luật Đấu thầu quy định khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền:

- Kiến nghị với bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại Điều 92 của Luật này;

- Khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào, kể cả đang trong quá trình giải quyết kiến nghị hoặc sau khi đã có kết quả giải quyết kiến nghị.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã kiến nghị tới chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy trình kiến nghị quy định tại Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu nhưng chưa thỏa đáng thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, ông Huy cần lưu ý đối với quy trình kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 92 Luật Đấu thầu thì không thành lập Hội đồng tư vấn. Hội đồng tư vấn chỉ thành lập khi giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 92 Luật Đấu thầu.

Hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu
Trường hợp dự án được triển khai lại nhưng hồ sơ dự thầu đã hết hiệu lực thì có phải hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu hay...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư