Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Duyên Hải Quảng Ninh chào bán 90,41% vốn điều lệ
Chí Tín - 13/07/2018 14:47
 
Ngày 20/7 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 1,763 triệu cổ phần.
Duyên Hải Quảng Ninh xuất thân là một doanh nghiệp đoàn thể trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Một trong những lĩnh vực hoạt động của Duyên Hải Quảng Ninh kinh doanh du lịch.

Số cổ phần trên tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của Công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh trước đây là doanh nghiệp đoàn thể Công ty Duyên Hải Quảng Ninh, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Khi mới thành lập công ty có vốn điều lệ 8,3 tỷ đồng, gồm 6 đơn vị trực thuộc. Năm 2005, công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp đoàn thể Công ty Duyên Hải Quảng Ninh thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh và có 4 đơn vị trực thuộc gồm: Khách sạn Hữu Nghị (Cơ sở 1 và 2), Phòng Xuất nhập khẩu – Lữ hành, Cửa hàng Thương mại Bắc Luân. Ngoài ra, công ty còn có 2 liên doanh với nước ngoài gồm dự án Khu đô thị Phượng Hoàng tại Móng Cái và Cửa hàng miễn thuế Móng Cái.

Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh gồm: dịch vụ du lịch lữ hành, kinh doanh nhà hàng khách sạn, kinh doanh cửa hàng thương mại và miễn thuế, thương mại xuất nhập khẩu.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh tại ngày 1/1/2017 đạt hơn 34,2 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 29,1 tỷ đồng.

Sau cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh tiếp tục quản lý và sử dụng 2 cơ sở nhà, đất tại Móng Cái, Quảng Ninh gồm: 849,9m2 đất khách sạn Hữu Nghị và 9.930,1m2 đất kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch.

Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty đến chủ yếu từ mảng dịch vụ du lịch (chiếm 60%), dịch vụ nhà hàng, khách sạn (20%), dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu (13%).

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 19,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 0% vốn điều lệ. 187.000 cổ phần (tương đương 9,59% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên và 1.763.000 cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua HNX.

  Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2014 - 2017

Chỉ tiêu

2014

2015

2016

2017

Tổng tài sản (tỷ đồng)

220,9

28,2

26,6

24,3

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

36,2

85,2

38,8

47,7

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

-964

562

419

764

Tỷ suất LNST/vốn nhà nước (%)

-4,10

2,54

1,95

3,50

                                                     Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016, 2017 của Công ty  

 Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2020

Chỉ tiêu

2018

2019

2020

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

52

60

72

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

1,08

2,2

3,4

Tỷ lệ cổ tức (%)

5

5

5

                                                                    Nguồn: Theo phương án cổ phần hóa của Công ty

Quản chặt IPO, không sợ mất vốn nhà nước
Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được bán với giá “bèo”, có ý kiến cho rằng, tài sản nhà nước đã bị thất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư