EVN công bố thành lập Ban quản lý dự án Điện 1
Ban quản lý dự án Điện 1 được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN ngày 21/11/2018, trên cơ sở đổi tên của Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La.
Ban quản lý Dự án Điện 1 được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN ngày 21/11/2018, trên cơ sở đổi tên của Ban Quản lý Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu (Ảnh: Công Thương).
Ban quản lý dự án Điện 1 được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN ngày 21/11/2018, trên cơ sở đổi tên của Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu (Ảnh: Công Thương).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Điện 1– Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý dự án Điện 1- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban quản lý dự án Điện 1 được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN ngày 21/11/2018, trên cơ sở đổi tên của Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La.  

Ban quản lý dự án Điện 1 có nhiệm vụ thay mặt EVN làm chủ đầu tư và thực hiện công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án do EVN giao nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật và của EVN về quản lý đầu tư xây dựng. Bao gồm: Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La; Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu; Dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, Dung Quất III và Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các Nhà máy Điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III…

Ngoài ra, Ban quản lý dự án Điện 1 còn chuẩn bị sản xuất cho các dự án nguồn điện khi được EVN giao nhiệm vụ. Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn giám sát thi công các công trình nguồn điện và lưới điện…

Ban quản lý dự án Điện 1 đã có kinh nghiệm quản lý các công trình thủy điện trọng điểm quốc gia, thậm chí có tầm cỡ khu vực như công trình thủy điện Sơn La – thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Trong năm 2019, Ban Quản lý dự án điện 1 phấn đấu hoàn thành quyết toán dự án Thủy điện Lai Châu, đồng thời triển khai thực hiện hạng mục Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sơn La. Các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung của Trung tâm Nhiệt điện Dung Quất, dự án Nhiệt điện Dung Quất I, Dung Quất III, dự án nâng công suất TBA 220 kV Nhà máy Thủy diện Hòa Bình sẽ bám sát tiến độ Tập đoàn giao.

Thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 tại Quyết định 852/QĐ-TTg, ngày 14/6/2017, từ chỗ có 6 Ban quản lý Dự án nguồn điện, EVN đã sắp xếp lại bộ máy, giảm xuống còn 3 Ban QLDA nguồn điện chuyên nghiệp gồm: Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3.

3 Ban Quản lý dự án điện mới được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các ban quản lý dự án thuộc EVN trước đó.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1) thành lập trên cơ sở nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất của Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Ban Quản lý dự án điện 2 (EVNPMB2) thành lập trên cơ sở nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 2 và Ban Quản lý dự án Thủy điện 1.

Ban Quản lý dự án điện 3 (EVNPMB3) thành lập trên cơ sở nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất của Ban Quản lý dự án Thủy điện 5, Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 và điều chuyển một số nhân lực từ Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cả 3 Ban Quản lý dự án này đều là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo phân cấp và ủy quyền của EVN. 

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...