Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 09 năm 2021, 21:01:09
Eximbank triệu tập liên tiếp 3 cuộc họp đại hội đồng cổ đông: Sóng gió chưa dừng
T.L - 13/04/2021 07:37
 
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo triệu tập họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngay cả khi 2 cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 và 2021 chưa diễn ra.
f

Theo thông báo, Eximbank (Mã CK: EIB) sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dư cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 14/5. Thời gian và địa điểm họp sẽ được ngân hàng thông báo sau.

Nội dung họp sẽ theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

ĐHĐCĐ bất thường được Eximbank triệu tập dù ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và năm 2021 chưa diễn ra cho thấy mâu thuẫn nội bộ tại ngân hàng này vẫn gay gắt.

Năm 2020 và 2019, Eximbank nhiều lần tổ chức ĐHĐCĐ nhưng đều bất thành và tiếp tục kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 vào ngày 26/4 tới.  Một ngày sau đó (27/4), ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức. 

Do nhiều lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thành, năm nay, HĐQT ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi điều điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ. Theo đó, tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ là trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 65% như trước.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.  

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định cũng sẽ giảm còn 50% thay vì mức 65% như trước.

Xây tháp Eximbank, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới

Tại ĐHĐCĐ năm 2020 - 2021, HĐQT Eximbank dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng (nội dung nào thông qua ở ĐHĐCĐ năm 2020 thì sẽ không xem xét ở ĐHĐCĐ nawm 2021).

Các tờ trình bao gồm: tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận từ năm 2018 đến nay; tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020, 2021;  tờ trình kinh phí hoạt động và thu lao của BKS năm 2019, 2020, 2021; tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo danh sách đã được NHNN chấp thuận.

Ngoài ra, ban lãnh đạo ngân hàng này cũng trình cổ đông chấp thuận đầu tư tháp Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm (Quận 1, TP.HCM). Savills được lựa chọn là công ty tư vấn đầu tư. Sau đó, Eximbank lựa chọn phương án đầu tư Tòa tháp văn phòng 40 tầng, ngân hàng chỉ góp vốn và không góp tiền.  Eximbank và Savills đã tìm kiếm được 16 nhà đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ quan tâm tới dự án. Đồng thời, đã lựa chọn được 3 nhà đầu tư theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.  Ban điều hành ngân hàng đã có văn bản xin ý kiến NHNN về phương thức Eximbank góp giá trị sử dụng đất và phân chia sản phẩm, song đến nay NHNN vẫn chưa trả lời chính thức.

Lãnh đạo Eximbank trình cổ đông xem xét chấp thuận đầu tư dự án trên. Trường hợp NHNN không đồng ý với phương thức trên thì chấp thuận cho đầu tư bằng nguồn vốn của Eximbank, phần diện tích không sử dụng hết sẽ cho thuê theo đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2021, Eximbank dự kiến tổng tài sản tăng 10%, huy động vốn tăng 10%, tín dụng tăng 6,5% theo hạn mức của NHNN giao. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép NHNN điều chỉnh room tín dụng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2020, mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC trong quý 1/2021. 

Hơn chục ngân hàng ĐHCĐ trong tháng 4/2021, điểm nóng là Eximbank
Tháng 4/2021 là cao điểm mùa ĐHCĐ của các ngân hàng với ít nhất 14 ngân hàng. Trong đó, Eximbank là trường hợp đáng chú ý khi ĐHCĐ nhiều năm trước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư