Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 03 năm 2023, 14:09:19
Gần 1,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam
Nguyên Đức - 29/01/2023 13:01
 
Đáng chú ý, trong tháng đầu năm 2023, vốn đăng ký mới gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Số liệu tổng hợp từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2023 đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, đáng chú ý, có 153 dự án đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam.

Bên cạnh đó, có 89 lượt dự án đăng ký điều chỉnh, với tổng vốn tăng thêm đạt 306,3 triệu USD, giảm 75,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, còn có 204 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 174,1 triệu USD, giảm 60,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 78 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị góp vốn là 150,3 triệu USD và 126 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 23,8 triệu USD.

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, Bắc Giang đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án quy mô lớn.

Do tháng 1/2023 là tháng Tết, với hai kỳ nghỉ Tết kéo dài, nên việc sụt giảm vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, hay thậm chí là giải ngân, chưa phản ánh được xu thế chung của dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2023. Điều này chỉ mang tính thời điểm.

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2023, ước đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 122,7 triệu USD, chiếm 9,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 81,7 triệu USD, chiếm 6%.

Về đăng ký mới, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất, với số vốn đăng ký đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351,2 triệu USD, chiếm 29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, chiếm 16,8%.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 660,8 triệu USD, chiếm 43,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 606,4 triệu USD, chiếm 40,1%; các ngành còn lại đạt 244 triệu USD, chiếm 16,2%.

Trong khi đó, đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 112,3 triệu USD, chiếm 64,5% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ đạt 32,1 triệu USD, chiếm 18,4%; ngành còn lại 29,7 triệu USD, chiếm 17,1%.

Khu vực FDI xuất khẩu gần 274 tỷ USD trong năm 2022
Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 506,83 tỷ USD, trong đó xuất khẩu gần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư