Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 17:34:26
Gelex Electric: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng 15,7% lên 537,06 tỷ đồng
Duy Bắc - 28/10/2022 07:51
 
CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric, mã GEE - UPCoM) ghi nhận doanh thu giảm 2,7% và lợi nhuận giảm 21,9% trong quý III.

Trong quý III/2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 3.528,71 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 60,26 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,5% lên 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 128,45 tỷ đồng lên 436,94 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 25,4%, tương ứng tăng thêm 21,65 tỷ đồng lên 106,82 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 54,6%, tương ứng tăng thêm 95,63 tỷ đồng lên 270,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 24,1%, tương ứng tăng thêm 35,14 tỷ đồng lên 181,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 87,3%, tương ứng giảm 38,95 tỷ đồng về 5,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí tài chính của GEE trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí tài chính của GEE trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng trong quý III chủ yếu do chi phí lãi vay tăng thêm 43,7 tỷ đồng lên 174,5 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá tăng thêm 24,1 tỷ đồng lên 25,2 tỷ đồng; lỗ nghiệp vụ LME – Hedging 12,75 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận…

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 663,16 tỷ đồng và hoàn thành 33,2% kế hoạch năm

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 12.790,51 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 537,06 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,1% và 144,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 663,16 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 33,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, dòng tiền có dấu hiệu cải thiện so với cùng kỳ. Trong đó, 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận dương 1.535,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 3.995,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 351,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 2.447 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Gelex Electric giảm 18,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 4.212,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.826,7 tỷ đồng, chiếm 36,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 5.011,96 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.381,3 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.317,9 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 26,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.768,44 tỷ đồng về 5.011,96 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,5%, tương ứng giảm 1.148,6 tỷ đồng về 2.381,3 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 36% so với đầu năm, tương ứng giảm 626,4 tỷ đồng về 1.113,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, tài sản Công ty giảm chủ yếu do giảm lượng tiền mặt, các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho.

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 1/1/2022, Gelex Electric ghi nhận đầu tư vào CTCP Hạ tầng Gelex là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với giá trị 2.595,1 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 22,42% vốn điều lệ). Tuy nhiên, thời điểm 30/9/2022, Gelex Electric đã gi nhận đầu từ vào CTCP Hạ tầng Gelex là đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, giá trị khoản đầu tư 1.511,5 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 19,13% vốn điều lệ).

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 17,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.968,8 tỷ đồng về 9.514,8 tỷ đồng, chiếm 50,3% tổng nguồn vốn.

Gelex Electric muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng và chuyển sàn sang HoSE

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4/2022, Gelex Electric lên kế hoạch chào bán 34 triệu cổ phiếu ra công chúng để nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.340 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện chuyển sàn niêm yết từ sàn UPCoM sang sàn HoSE sau đợt chào bán cổ phiếu.

Số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để nhận chuyển nhượng tối đa 49% vốn điều lệ tại Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP. Trong trường hợp không sử dụng hết sẽ bổ sung vào vốn lưu động, thời gian triển khai trong năm 2022.

Được biết, tính tới 31/12/2021, GEE đang sở hữu 80,87% vốn điều lệ tại CTCP Thiết bị Điện (Thibidi); Thibidi lại sở hữu 24,95% vốn điều lệ tại Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Máy biến áp truyền tải, thiết bị điện, thiết kế công trình điện.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Gelex Electric vẫn chưa triển khai việc chào bán và chuyển sàn sang HoSE.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu GEE tăng 1.400 đồng lên 27.200 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ 2021: GELEX xem xét giảm quy mô mảng điện gió, lên phương án định giá GELEX Electric
Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX, HoSE:GEX) đang xem xét giảm 50 MW mảng điện gió, chỉ giữ lại 90 MW bởi có nhiều nhà đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư