Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 06 năm 2021, 22:42:50
Gelex tăng giá chào mua công khai cổ phiếu Viglacera lên 23.500 đồng
Chí Tín - 18/09/2020 14:59
 
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã GEX, sàn HoSE) vừa quyết định việc tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC.
Đây là lần thứ hai Gelex tăng giá chào mua cổ phiếu VGC
Đây là lần thứ hai Gelex tăng giá chào mua cổ phiếu VGC

VGC là cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần. Theo đó, Gelex tăng giá chào mua công khai VGC từ mức giá cũ là 21.500 đồng/cổ phiếu lên mức giá mới là 23.500 đồng/cổ phiếu.

Gelex cho biết, việc tăng giá chào mua công khai được áp dụng với tất cả các cổ đông VGC kể cả các cổ đông đã đăng ký bán cổ phiếu VGC cho Gelex.

Trong thời điểm chào mua công khai cổ phiếu của Viglacera, Gelex lại thực hiện chuyển nhượng vốn góp tại một doanh nghiệp khác.

Theo đó, Gelex nhượng lại vốn tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.

Sau khi nhận chuyển nhượng vốn từ Gelex, Công ty Thiết bị điện Gelex nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CFT lên 100% vốn điều lệ.

Cùng trong động thái mới đây, Hội đồng quản trị Gelex đã có Nghị quyết thông qua việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam vay vốn ngân hàng theo các nội dung đề xuất của Tổng giám đốc.

Trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Gelex cũng vừa điều chỉnh bổ sung kế hoạch mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2020 cho các đơn vị thành viên và các giao dịch phát sinh có liên quan.

Cụ thể, Gelex được bổ sung việc mua sắm tập trung nguyên liệu đồng cathode phục vụ cho Công ty Dây đồng Việt Nam CFT.

Hội đồng quản trị Gelex cũng chấp thuận các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, nguyện liệu ký kết giữa Gelex và Công ty Dây đồng Việt Nam CFT phát sinh liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Gelex ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Ông Nguyễn Hoa Cương trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT Gelex
Sau hơn 2 năm ông Nguyễn Văn Tuấn kiêm nhiệm cả hai vị trí cao nhất tại doanh nghiệp, chức danh Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho ông Nguyễn Hoa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư