Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 09:26:46
Giá cổ phiếu giảm, Bình Định xin giãn thoái vốn nhà nước tại Bidiphar
Hà Minh - 03/09/2021 09:51
 
Lý do UBND tỉnh Bình Định đưa ra là do giá cổ phiếu của Bidiphar (HoSE: mã DBD) liên tục giảm, thoái vốn trong thời điểm này gây thất thoát cho nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung liên quan đến việc thoái vốn tại Bidiphar.

Theo báo cáo, trước tình hình điều kiện thị trường không thuận lợi, giá cổ phiếu DBD liên tục giảm, địa phương đã nhiều lần kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương tiếp tục thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định bổ sung cho giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm d, khoản 1, mục III, Điều 1 Quyết định số 908/QĐ-TTg.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 24/09/2020, Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 22/12/2020 và Báo cáo số 3507/UBND-TH ngày 16/6/2021.

Trước đó, Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Theo danh mục này, tỉnh Bình Định có 2 doanh nghiệp còn phải tiếp tục thực hiện thoái vốn, trong đó, Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ 13,34% vốn điều lệ đến hết năm 2020 .

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Bidiphar. Tuy nhiên, mặc dù tỉnh đã rất khẩn trương tổ chức triển khai, nhưng trong quá trình thực hiện thì tình hình thị trường lại không thuận lợi, nguyên nhân là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nên giá cổ phiếu của DBD trên thị trường chứng khoán liên tục giảm và chưa có dấu hiệu gia tăng so với thời điểm đầu năm 2020 (cụ thể, tại thời điểm ngày 31/12/2020, giá cổ phiếu DBD là 48.900 đồng, giảm 13,5% so với giá 55.500 đồng tại thời điểm ngày 2/01/2020).

Tại thời điểm giữa năm 2021, giá cổ phiếu DBD tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vẫn chưa có dấu hiệu tăng như kỳ vọng, mà ngược lại còn có xu hướng giảm (cụ thể tại thời điểm ngày 01/6/2021, giá cổ phiếu DBD là 45.500 đồng, giảm hơn 6,8% so với giá 48.600 đồng tại thời điểm ngày 4/01/2021 và giảm gần 22% so với giá 55.500 đồng tại thời điểm ngày 2/01/2020); đồng thời, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp dẫn đến giá cổ phiếu của Công ty vẫn chưa phục hồi nên việc thoái vốn trong thời điểm này không thuận lợi và gây thất thoát vốn nhà nước.

Trước những đề xuất của UBND tỉnh Bình Định, ngày 28/7/2021, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 8349/BTC-TCDN đề nghị địa phương tổ chức thực hiện công tác thoái vốn tại Bidiphar theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Bidiphar tiếp tục thoái vốn nhà nước
Từng thoái vốn bất thành, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo thoái vốn tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư