Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2020, 10:20:18
Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Anh Ngọc - 24/10/2020 10:33
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Chính phủ thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Hai bộ phối hợp quản chuyện lương thưởng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong năm 2016 và năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư