Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 00:00:52
Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu?
Anh Ngọc - 07/10/2018 08:31
 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Độc giả Nguyễn Văn Cường (tỉnh Hà Tĩnh) đặt câu hỏi như sau: Cho tôi hỏi, gói thầu xây lắp có giá trị không quá 5 tỷ đồng, khi mời thầu, chủ đầu tư không quy định chỉ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được tham gia thì doanh nghiệp vừa có được tham gia không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 6  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Theo đó, các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định nêu trên. Doanh nghiệp vừa không được tham dự thầu gói thầu xây lắp này.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu
Theo quy định, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư