Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Yêu cầu về kinh nghiệm đối với nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ ra sao?
Anh Ngọc - 13/04/2017 08:13
 
Yêu cầu về kinh nghiệm đối với nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ tham gia một số gói thầu cải tạo, sửa chữa cụ thể ra sao?

Độc giả Nguyễn Tấn Hùng - Tỉnh An Giang đặt câu hỏi như sau: Để có nhiều nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ mới thành lập tham gia một số gói thầu cải tạo, sửa chữa, thì hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính, doanh thu bình quân, hợp đồng tương tự trong 2 năm trở lại đây được không?.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hồ sơ mời thầu phải bao gồm tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu khi tham dự thầu phải đáp ứng yêu cầu về tài chính, kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp theo số năm quy định trong hồ sơ mời thầu, thông thường là từ 3 đến 5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu.

Đối với câu hỏi của ông Hùng, việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp được thực hiện theo quy định nêu trên.

Căn cứ chứng minh nguồn lực tài chính của nhà thầu
Đơn vị tham dự thầu muốn chứng minh bằng lợi nhuận sau thuế của năm trước hoặc bằng số tiền có trong tài khoản công ty trước ngày đóng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư