Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 18 tháng 06 năm 2024,
Nhà thầu liên danh sẽ bị loại nếu thành viên chưa đăng ký thông tin
Anh Ngọc - 08/04/2017 07:27
 
Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh; một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Tuấn Thành - TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trường hợp nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là liên danh, trong đó, một thành viên đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một thành viên chưa đăng ký thì tổ chuyên gia có thể đánh giá là vi phạm điều kiện tiên quyết để loại nhà thầu được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 35, Điều 4 và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn.

Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh; một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, quy định lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với câu hỏi của ông Thành, việc đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu cần tuân thủ quy định nêu trên.

Chỉ định thầu, nhà thầu phải có xác nhận đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia
Độc giả Ngô Duy Linh - Kiên Giang đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, chỉ định thầu rút gọn theo hạn mức dưới 1 tỷ đồng đối với gói thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư