Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 22:11:12
Hà Đô mua lại Dự án điện mặt trời SP Infra 1
Chí Tín - 31/01/2020 16:26
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG, sàn HoSE) vừa có chủ trương mua lại Dự án điện mặt trời SP Infra 1.
Hà Đô dự kiến chỉ tiêu sản lượng đầu tư năm 2020 đạt 6.457 tỷ đồng
Hà Đô dự kiến chỉ tiêu sản lượng đầu tư năm 2020 đạt 6.457 tỷ đồng

Việc mua lại được thực hiện thông qua mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Năng lượng Surya Pracash Việt Nam.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty TNHH Năng lượng Surya Pracash Việt Nam sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô.

Hà Đô ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết, thực hiện hợp đồng và tất cả các hồ sơ liên quan để hoàn tất việc mua lại trên.

Về kinh doanh, năm 2019, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Hà Đô đạt 4.326,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.026,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Hà Đô đạt 3.85,2 tỷ đồng, nợ phải trả của Công ty là 10.211,5 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn là 5.282,4 tỷ đồng, trong nợ ngắn hạn thì khoản mục chiếm giá trị lớn nhất là hơn 3.000 tỷ người mua trả tiền trước.

Nợ dài hạn là 4.929 tỷ đồng, trong đó khoản mục chiếm giá trị lớn nhất là các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn, với quy mô tại ngày 31/12/2019 là 4.844,2 tỷ đồng.

Công ty này dự kiến chỉ tiêu sản lượng đầu tư năm 2020 đạt 6.457 tỷ đồng, tăng trưởng 118%, dự kiến kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 6.244 tỷ đồng, tăng trưởng 52%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.244 tỷ đồng tăng trưởng 31% so với năm 2019.

Hà Đô cho biết sẽ tiếp tục tập trung chính vào các lĩnh vực mũi nhọn như: bất động sản, thi công xây lắp, thương mại dịch vụ và phát triển năng lượng. Đặc biệt năm 2020, công ty sẽ chú trọng phát triển đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm như dự án điện mặt trời Infra, dự án điện gió 7A…

Tập đoàn Hà Đô: Nợ phải trả 3.680 tỷ đồng, vừa quyết cho 2 công ty con vay tín chấp 54 tỷ đồng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG, sàn HoSE) đã thông qua việc cho 2 công ty vay không có tài sản đảm bảo (tín chấp).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư