Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2020, 15:40:09
Hà Nội ấn định lịch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Nguyễn Trang - 16/02/2019 20:29
 
Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu, hết năm 2019 Hà Nội phải cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 đến người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch đặt ra, năm 2019 Hà Nội đặt mục tiêu 80% TTHC được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tuy nhiên, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu hết năm 2019 Hà Nội phải cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 đến người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, thành phố sẽ duy trì, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi làm nền tảng triến khai các hệ thống thông tin chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung gồm: Dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm. Triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai, tài chính, cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ chỉ đạo, điều hành UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố...

Trong kế hoạch CNTT TP. Hà Nội năm 2019 đã được ban hành, để xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, Hà Nội sẽ từng bước hình thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội.

Trung tâm Điều hành này sẽ có 8 trung tâm chức năng gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Hỗ trợ cho cán bộ sử dụng CNTT của Thành phố; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Phân tích dữ liệu; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công Thành phố; Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Sở TT&TT tiếp tục đào tạo cán bộ về chương trình CNTT để thành thạo các chương trình, phần mềm ứng dụng. Cách thức tổ chức là đưa lên trực tuyến để cán bộ tự học và tổ chức một số buổi học trực tuyến để phổ biến đến cán bộ.

Nhấn mạnh đến việc số hóa dữ liệu, Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn các quận, huyện tổ chức đấu thầu lựa chọn công nghệ, phương tiện, công cụ thích ứng. Giám đốc các Sở, ngành, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm để đến hết năm 2019 phải số hóa toàn bộ dữ liệu của sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Về việc các quận, huyện, thị xã tổ chức lắp camera, theo Chủ tịch TP. Hà Nội, Thành phố sẽ có văn bản về tiêu chuẩn để các quận, huyện, thị xã lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm camera phải nhận diện khuôn mặt, biển số, tích hợp với toàn bộ hệ thống giao thông vận tải.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. 

Hải Phòng triển khai xây dựng 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2019
Sáng 3/1, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư