Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 06 năm 2021, 13:34:51
Hà Nội chỉ đích danh doanh nghiệp FDI vi phạm
Khánh An - 17/10/2013 19:31
 
Một loạt doanh nghiệp FDI bị nêu danh là bỏ địa điểm kinh doanh, không đăng ký mã số thuế, không thực hiện kê khai thuế, không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không thông báo về hoạt động đầu tư kinh doanh thông báo của cục thuế. >>> >>>

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Văn bản do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ký gửi tới 52 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) yêu cầu giải trình theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày công bố danh sách, nếu người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư, người tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án của các doanh nghiệp này nếu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND TP.Hà Nội xem xét Quyết định việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp, thì coi như doanh nghiệp đã giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh/đầu tư xoá tên doanh nghiệp ra khỏi sổ đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách doanh nghiệp FDI vi phạm pháp luật

Nhóm dự án tỷ đô ghi điểm cho FDI
Trong 6 tháng đầu năm 2013, 10,473 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm đã xuất hiện trong danh mục thu hút FDI. Số...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư