Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội đã tạo việc làm cho 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm 2022
Nhật Hạ - 27/10/2022 08:40
 
Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, vượt 14,3% so với kế hoạch cả năm 2022.

Giải quyết việc làm đã vượt 14,3% kế hoạch năm

 Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm (160.000 lao động), tăng 46.411 lao động, tương đương tăng 34% so với 10 tháng đầu năm 2021.

Thành phố đã tạo việc làm cho 56.283 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 2.655 tỷ đồng; 

10 tháng, Thành phố Hà Nội đã tạo việc làm cho 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm 2022. (Ảnh: Trần Oanh)

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động; đưa 1.750 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 110.509 lao động.

Tính riêng tháng 10/2022, Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 14.584 lao động, tương đương tháng 9. Trong đó, Thành phố giải quyết việc làm cho 3.033 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 151,3 tỷ đồng; 

Số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm 1.653 lao động.

Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác trong tháng 10 là 9.898 lao động.

Đặc biệt, tháng 10/2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 670 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.003 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 4.586 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.653 lao động.

Về cấp giấy phép lao động nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ra thông báo 601 lượt công ty được chấp thuận tuyển dụng lao động là người nước ngoài; cấp mới 1083 giấy phép; cấp lại 59 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xác nhận 35 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, gia hạn 35 giấy phép. Sở đã tiếp nhận khai báo, đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho 621 thiết bị của 50 lượt đơn vị; tiếp nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu cho 110 đơn vị với gần 74.819 thiết bị nhập khẩu.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, để đảm bảo được các mục tiêu đề ra, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố, cũng như các cơ quan ban ngành địa phương, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại. 

Đồng thời, dự báo xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời, định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của Thành phố Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, nhất là Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết việc làm. 

Hoàn thiện mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động từ thành phố tới địa phương thông qua việc tổ chức đồng bộ hoạt động của hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn và dài hạn về nguồn nhân lực, báo cáo xu hướng về tình trạng việc làm, xu hướng nghề nghiệp, các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và các ngành nghề đang phát triển thu hút nguồn nhân lực trong thời gian tới. 

Ngoài ra, tháng 10/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và bền vững; phục vụ công tác thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của Đoàn Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư