Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội đẩy mạnh thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia phục vụ chuyển đổi số
Minh Thắng - 31/05/2022 22:59
 
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

 

Kế hoạch nhằm thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai gắn với bản đồ số, làm cơ sở đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Du lịch là lĩnh vực thành phố Hà Nội đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số.

Một trong những nội dung tại Kế hoạch là trong tháng 6, tài khoản khai thác và sử dụng Nền tảng địa chỉ số trên địa bàn Hà Nội gắn với bản đồ số sẽ được cung cấp cho các cơ quan đơn vị của thành phố theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. 

Trong giai đoạn thử nghiệm, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng Nền tảng bản đồ số do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp hoặc nền tảng bản đồ số do Bộ Thông tin và Truyền thông, trực tiếp là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cung cấp.

Việc thử nghiệm nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số sẽ được Hà Nội triển khai trên địa bàn các quận, huyện gồm Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Đông Anh và Thạch Thất. 

Một trong những nhiệm vụ sẽ được Hà Nội tập trung là thu thập, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu địa chỉ quốc gia. 

Theo dự kiến, trong tháng 6, Vietnam Post sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội; Công an thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện tham gia triển khai thử nghiệm để thu thập, cập nhật các trường thông tin cơ bản cho một số đối tượng trong phạm vi triển khai kế hoạch thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội (nếu còn thiếu) vào cơ sở dữ liệu địa chỉ quốc gia.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Thành phố sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ chính: Thu thập, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trong các lĩnh vực: Du lịch, Bưu chính, Phòng cháy chữa cháy; Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; Thông tin, tuyên truyền.

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Thành phố.

Khai thác hiệu quả Nền tảng địa chỉ số

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam và các Sở, ngành, UBND các quận, huyện liên quan tổ chức triển khai thử nghiệm Nền thảng Địa chỉ số trên các lĩnh vực/dịch vụ trên địa bản Thành phố.

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, tổ chức tổng hợp, đánh giá, đề xuất các nội dung triển khai chính thức trong các kế hoạch hàng năm của thành phố về chuyển đổi số nói chung và phát triển chính quyền số nói riêng.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai miễn phí Nền tảng địa chỉ số theo các nội dung thử nghiệm nêu tại Kế hoạch này.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung theo Quyết định số 392/QĐ BTTTT ngày 2/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng công ty chủ động cung cấp thông tin liên quan đến kết quả triển khai nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông giao về Nền tảng Địa chỉ số quốc gia cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức các hoạt động truyền thông theo quy định.

Trong giai đoạn thử nghiệm, hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai miễn phí Nền tảng Bản đồ số hiện có của Bưu điện Việt Nam hoặc kết nối với Nền tảng Bản đồ số của Bộ Tài nguyên và Môi trường tích hợp dữ liệu địa chỉ số theo quy định;

Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất yêu cầu cần Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ trong việc thu thập, cập nhật bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho một số đối tượng sẽ triển khai thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội, đối chiếu dữ liệu địa chỉ theo hộ khẩu thường trú biển số nhà với dữ liệu địa chỉ số phục vụ thông báo và gắn Biển địa chỉ số theo nội dung nêu tại Kế hoạch này.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có ý kiến đề nghị cụ thể của Sở Thông tin và Truyền thông đối với nội dung khai thác, sử dụng Nền tảng Bản đồ số để triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Du lịch phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng liên quan đến các cơ sở, địa danh du lịch nêu tại Kế hoạch này vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; tích hợp với bản đồ số triển khai thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực du lịch.

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng liên quan đến phòng cháy, chữa cháy nêu tại Kế hoạch này vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; tích hợp với bản đồ số triển khai thử nghiệm ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy...

UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thạch Thất phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Hà Nội chủ động phối hợp với Bưu điện Việt Nam khai thác hiệu quả Nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa, phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư