Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội kích hoạt gói hỗ trợ an sinh hơn 505 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Thu Trang - 29/04/2020 22:58
 
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt 505 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.
1
Hà Nội kích hoạt gói hỗ trợ an sinh hơn 505 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên là hơn 505 tỷ đồng. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách để chi trả. Như vậy, có hơn 414.000 người được nhận trợ cấp ngay.

Tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng. Đây là những đối tượng mà thành phố triển khai hỗ trợ đầu tiên và sẽ nhanh chóng thực hiện hỗ trợ cho những nhóm tiếp theo trong vài ngày tới.

Thành phố Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền; tiếp tục chủ trì thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP để tham mưu báo cáo UBND Thành phố. 

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra rà soát, xem xét phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế chế độ mất sức lao động hàng tháng), trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho các đối tượng theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp, thực hiện từ ngày 29/4/2020.

Trước đó, Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – Tài chính đã có tờ trình đề xuất, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. 

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. 

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiếu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020. 

Sắp hết ổ dịch, Hà Nội muốn xuống nhóm "nguy cơ thấp"
Thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch Covid-19, cho phép Hà Nội xuống nhóm nguy cơ thấp khi đến thời điểm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư