Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 21:40:05
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP
Hạnh Nguyên - 04/05/2021 13:13
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) TP Hà Nội năm 2021.
Hình minh họa. Ảnh: Hồ Hạ
Hình minh họa. Ảnh: Hồ Hạ

Theo quyết định này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền là Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ là Phó Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2021 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giúp UBND thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung Chương trình OCOP theo đúng quy định; quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc triển khai các dự án, hạng mục thuộc Chương trình OCOP; trình UBND thành phố thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố; ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố; quyết định cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố theo đúng quy định; lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP tiềm năng năm sao trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP thành phố. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách.

Thúc đẩy chuyển đổi số cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Xây dựng hồ sơ, quản lý dữ liệu sản phẩm, số hóa quá trình chấm điểm, phân hạng sản phẩm là bệ phóng cho các sản phẩm OCOP trong 5 năm tới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư