Hà Tĩnh: Thêm 35 xã về đích nông thôn mới
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh họp xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 3/2018 với 100% phiếu thống nhất công nhận 35 xã đạt chuẩn NTM đợt 3 của năm, nâng tổng số lên 158 xã tại tỉnh này về đích NTM.
Đợt 3 bình xét về những địa phương về đích lần này, Hà Tĩnh có thêm 35 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 158 xã tại địa phương này về đích NTM
Đợt 3 bình xét về những địa phương về đích lần này, Hà Tĩnh có thêm 35 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số lên 158 xã tại địa phương này về đích NTM

Qua báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của đoàn liên ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung, phân tích thêm một số kết quả đạt được của các địa phương; đồng thời, nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận 35 xã đạt chuẩn NTM đợt 3/2018. Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công nhận 35/35 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đây là đợt bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM lần thứ 3. Tại 2 đợt bỏ phiếu trước đó, Hà Tĩnh đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trước đó Hà Tĩnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đầu tiên về đích NTM trước thời hạn 2 năm
Trước đó Hà Tĩnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đầu tiên về đích NTM trước thời hạn 2 năm

35 xã về đích nông thôn mới đợt 3 tại Hà Tĩnh bao gồm:  các xã  Nam Hương, Bắc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Điền, Thạch Tiến, Thạch Xuân, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn, (huyện Thạch Hà); các xã Đức Lập, Đức Quang, Đức Đồng, Tân Hương, Đức Châu, (huyện Đức Thọ); các xã Gia Hanh, Kim Lộc, Thiên Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc (huyện Can Lộc);  Sơn Thịnh, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Hàm, Sơn Tân (huyện Hương Sơn);  Cẩm Duệ, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Sơn, (huyện Cẩm Xuyên); Tân Lộc, Mai Phụ, Hồng Lộc (huyện Lộc Hà); Hương Thọ, Hương Quang (huyện Vũ Quang); Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh); Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh); và xã Hương Trạch (huyện Hương Khê).

Tổng chung trong năm 2018, Hà Tĩnh có 45 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến nay đạt 158 xã (chiếm 68,9% tổng số xã trên toàn tỉnh).

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...