Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
Hà Tĩnh thưởng mạnh cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới
Việt Hương - 07/01/2019 12:02
 
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định về việc công nhận 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đợt III năm 2018 và trích 45,5 tỷ đồng để thưởng cho các địa phương này. Trong đó, thưởng lên mức 2 tỷ đồng/một xã đạt chuẩn NTM vượt mức 2 năm trở lên .
Tiêu chí thứ 20 là một trong những dấu ấn giúp Hà Tĩnh 'thay áo mơi' một cách toàn diện trong thực hiện chương trình MTQG về NTM tại địa phương
Tiêu chí thứ 20 là một trong những dấu ấn giúp Hà Tĩnh 'thay áo mơi' một cách toàn diện trong thực hiện chương trình MTQG về NTM tại địa phương

Năm 2018, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, các địa phương đã vào cuộc với quyết tâm cao, cách thức, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo sát hơn, cụ thể hơn. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn nên thực hiện khối lượng công việc khá lớn, biết khơi dậy tinh thần người dân, người dân vào cuộc khí thế cao hơn, nhận thức được xây dựng nông thôn mới là làm cho chính mình và vào cuộc một cách tự giác. Tổng chung trong năm 2018, Hà Tĩnh có 45 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến nay đạt 158 xã (chiếm 68,9% tổng số xã trên toàn tỉnh). 

Trong đó, 35 xã công nhận đạt chuẩn NTM đợt III, gồm: Nam Hương, Bắc Sơn, Thạch Lưu, Thạch Điền, Thạch Tiến, Thạch Xuân, Thạch Ngọc, Ngọc Sơn (Thạch Hà); Kim Lộc, Gia Hanh, Thiên Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc (Can Lộc); Đức Lập, Đức Quang, Đức Đồng, Đức Châu, Tân Hương (Đức Thọ); Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Thịnh, Sơn Hàm, Sơn Tân, Cẩm Sơn (Hương Sơn); Cẩm Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Dương (Cẩm Xuyên); Mai Phụ, Hồng Lộc, Tân Lộc (Lộc Hà); Hương Quang, Hương Thọ (Vũ Quang); Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh): Kỳ Ninh (TX. Kỳ Anh) và Phúc Trạch (Hương Khê).

Với thành tích 47 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018, Hà Tĩnh quyết định thưởng mạnh cho các xã đã cố gắng vượt mốc thời gian trong xây dựng NTN để về đích sớm hơn dự định
Với thành tích 47 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018, Hà Tĩnh quyết định thưởng mạnh cho các xã đã cố gắng vượt mốc thời gian trong xây dựng NTN để về đích sớm hơn dự định

Đặc biệt, UBND tỉnh này quyết định trích số tiền 45,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Hà Tĩnh để thưởng các xã đạt chuẩn. Trong đó, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt thời hạn từ 2 năm trở lên mỗi xã được thưởng 2 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt thời hạn từ 1 năm trở lên được thưởng 1 tỷ/xã và 11 xã đạt chuẩn đúng hạn được thưởng 500 triệu đồng/xã.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh này cũng ra điều kiện với các xã đạt chuẩn NTM phải thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành các nội dung đúng thời hạn. Trường hợp những xã để nợ quá hạn, nợ đọng không có khả năng cân đối sẽ bị đánh giá lại, xem xét rút công nhận xã đạt chuẩn NTM theo quy định.

Riêng xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) là xã công nhận lại nên không được nhận tiền thưởng.

Mát mắt với lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp tại Hà Tĩnh
Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2018 lần thứ 2 nhằm tôn vinh những chủ trang trại, các doanh nghiệp điển hình trong thâm canh trồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư