Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Hải Dương miễn tiền thuê đất các dự án đầu tư xã hội hóa từ ngày 20/8/2023
Thanh Sơn - 19/08/2023 13:00
 
Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND quy định chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa, có hiệu lực từ ngày 20/8.

Theo đó, quyết định trên áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất tại khu vực đô thị (không áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài).

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực đô thị được thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận. Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định này đối với thời gian thuê đất được gia hạn.

Hải Dương uu đãi về đất cho các Dự án đầu tư xã hội hóa (Ảnh minh họa). Ảnh: Thành Chung
Hải Dương uu đãi về đất cho các dự án đầu tư xã hội hóa (Ảnh minh họa). Ảnh: Thành Chung

Trường hợp ngân sách tỉnh không có khả năng cân đối để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư ứng trước kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5, điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ).

Để được hưởng chế độ ưu đãi về đất đai, Dự án đầu tư xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án triển khai thực hiện và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, mục tiêu, quy mô được UBND tỉnh chấp thuận và các quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chủ trì tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, công bố danh mục các dự án đầu tư xã hội hóa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh ở từng thời kỳ để thu hút, kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, Sở chủ trì cùng với các sở, ngành và địa phương liên quan khác tổ chức thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xã hội hóa ngoài khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Yêu cầu sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định này.

Đối với các dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm quyết định này có hiệu lực được tiếp tục áp dụng ưu đãi theo quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Trường hợp mức ưu đãi về đất đai đã được chấp thuận thấp hơn quyết định này thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quyết định này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 16, khóa XVII, HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã có Nghị quyết nhất trí với chủ trương ban hành Quyết định về chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế, giáo dục tỉnh Hải Dương vừa thiếu, vừa xuống cấp trầm trọng ở một số nơi. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chưa đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 còn một số khó khăn, cơ cấu giáo viên chưa hợp lý, một số môn học thiếu giáo viên. Công tác thu hút đầu tư xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế chưa đạt kết quả. 

Hải Dương xem xét phương án xử lý 80 dự án chậm tiến độ
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương và các sở, ngành có liên quan sớm đưa ra hướng dẫn cụ thể để cấp huyện triển khai thực hiện các thủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư