Hai quỹ mở của VCBF đang quản lý tổng tài sản hơn 818 tỷ đồng
Tính đến 31/03/2019, hai quỹ mở của Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) đang quản lý tổng tài sản hơn 818 tỷ đồng của gần 3.500 nhà đầu tư.

VCBF là Công ty liên doanh giữa ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Franklin Templeton Investments (FTI).

Hiện, Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF- công ty quản lý 2 quỹ mở là Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.

 Tại Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên của VCBF được tổ chức chiều nay (12/04) tại TP.HCM, ban lãnh đạo công ty cho biết, trong quý 1 năm 2019, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 4,82% và Quỹ còn lại đạt 5,56%.

Với Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF, lợi nhuận đạt trung bình 13,92% mỗi năm trong giai đoạn từ 2013-2019. Trong khi đó, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận trung bình 14,61% mỗi năm kể từ khi thành lập vào năm 2014 đến 31/03/2019.

VCBF được thành lập từ 2005, và 3 năm sau đó, tập đoàn FTI mua lại 49% vốn của Quỹ.

Tính đến ngày 31/03/2019, FTI đang quản lý tổng tài sản hơn 712,3 tỷ USD.

Thị Hồng

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...