Hầu hết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Nghệ An chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung
Thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2018. Cơ quan chức năng chỉ ra, tại địa phương này chỉ có 8/20 cụm công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Đó là thông tin mà đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An nêu ra trong buổi làm việc với UBND tỉnh này để bàn cách giải quyết tồn tại, hạn chế trong vấn đề xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp (CCN), khu công nghiệp (KCN) của địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cho biết, qua quá trình giám sát hiện có tới 14 tồn tại, trong đó chỉ rõ có những công ty, đơn vị không chấp hành  nghiêm và xử lý khắc phục kịp thời các kết luận thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ  môi trường. Đặc biệt, hầu hết các KCN, CCN làng nghề tại các huyện chưa xây dựng hệ thống nước thải tập trung.

Nguồn nước thải ra môi trường tại khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An luôn gây ảnh hưởng tới đời sống hằng ngày của người dân địa phương
Nguồn nước thải ra môi trường tại khu công nghiệp Nam Cấm, Nghệ An luôn gây ảnh hưởng tới đời sống hằng ngày của người dân địa phương

Theo báo cáo của đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn Nghệ An có 3/6 KCN đã được xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm Bắc Vinh, Nam Cấm, VSIP; còn tại các CCN mới chỉ có 8/20 CCN đã đầu tư  hệ thống xử lý nước thải, trong đó chỉ có CCN Tháp- Hồng -Kỷ đã có hệ thống xử lý tập trung, 7 CCN còn lại chỉ có hồ sinh học. 

Đặc biệt, có khá nhiều các doanh nghiệp trong các CCN bị xử phạt liên quan đến xả thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường và đề nghị làm rõ thêm trách nhiệm của UBND cấp huyện với trách nhiệm là chủ đầu tư các CCN.

Nhiều doanh nghiệp cứ vô tư xả thải, xử lý chất thải tràn lan không qua công đoạn xử lý tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Nghệ An
Nhiều doanh nghiệp cứ vô tư xả thải, xử lý chất thải tràn lan không qua công đoạn xử lý tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Nghệ An

Mặt khác, hiện nay đoàn giám sát cũng cho biết về chế độ, chính sách đối với người lao động, trong đó có đóng bảo hiểm, số liệu tổng hợp cho thấy tổng số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của khối doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 là 829 tỷ đồng, tuy nhiên số nợ 3 loại bảo hiểm này hiện là 249,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 64,5% số nợ. Trong đó, 63 số doanh nghiệp nợ lớn, kéo dài (nợ từ 300 triệu đồng trở lên và nợ từ 6 tháng trở lên). 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường của tỉnh; đồng thời tăng cường thanh tra đột xuất về các vấn đề môi trường, đặc biệt là chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị tư nhân được cấp phép thực hiện chức năng quan trắc để kết quả quan trắc khách quan, chính xác. Đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường các giải pháp quản lý Nhà nước để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động.

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...