Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2021, 12:12:59
HDBank phân phối xong 338 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đợt 2
Thùy Vinh - 02/12/2020 12:41
 
HDBank cho biết, đã phân phối 338.1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đợt 2 cho cổ đông. Còn lại 4.251 cổ phiếu lẻ được HDBank thực hiện mua lại để tặng cho Công đoàn Ngân hàng.

Sau khi phát hành, dự kiến vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 12.708 tỷ đồng lên mức 16.088 tỷ đồng. Hiện số lượng cổ phiếu quỹ của Ngân hàng là 15.08 triệu cổ phiếu.

Trước đó, HDBank vừa hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 từ mức 9.810 tỷ đồng lên hơn 12.707 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1 là 290 triệu cổ phiếu, trong tổng số 628 triệu cổ phiếu được đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa nguồn lực tài chính, sẵn sàng thực thi các kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tại ngân hàng mẹ đạt 3.615 tỷ, tăng 31,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%.

Trên thị trường, cổ phiếu HDB đang được giao dịch tại mức giá 22.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 15% trong vòng 1 tháng qua.

HDBank chốt danh sách chia cổ tức đợt 2, tăng vốn lên 16.000 tỷ đồng
Thông tin được HOSE cho biết, ngày 30/11 là ngày đăng ký cuối cùng để HDBank lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 đợt 2 bằng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư