Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 21:54:35
Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm so với khi chưa có Covid-19
Nguyễn Lê - 17/10/2022 13:43
 
Chính phủ gửi Quốc hội báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.
.
Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 là hơn 764 nghìn người.

Năm 2021, có hơn 801 nghìn người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 28,6% so với năm 2020. Con số này giảm 5,6% so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2019 -  năm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Thực tế có vẻ "nghịch lý" trên được Chính phủ cho biết tại báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021, được gửi đến Quốc hội.

Theo báo cáo, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong năm 2021 là hơn 13,39 triệu người, tăng hơn 52,4 nghìn người so với năm 2020, tương đương với mức tăng 0,39%, chiếm 29,75% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số thu BHTN trong năm 2021 là hơn 17 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 1,62 nghìn tỷ đồng so với năm 2020, tương đương với mức giảm 8,71%.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 là hơn 764 nghìn người, giảm 29,7% so với năm 2020 và chiếm 95,4% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về kết quả thu, chi, theo báo cáo, số phát sinh tăng của Quỹ BHTN trong năm là hơn 19,6 nghìn tỷ đồng, số phát sinh giảm của quỹ là hơn 48,8 nghìn tỷ đồng, ước kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chuyển sang năm 2022 là hơn 61,4 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần với số phát sinh giảm của năm 2022 (ước theo kế hoạch).

Chính phủ cũng dự kiến tổng số kết dư đầu tư quỹ đến ngày 31/12/2021 đạt hơn 983 nghìn tỷ đồng (tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, đầu tư vào trái phiếu Chính phủ khoảng 854,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,9% tổng số dư đầu tư quỹ. Đầu tư vào các ngân hàng thương mại khoảng 128,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng số dư đầu tư quỹ.

Tổng số tiền lãi thu được trong năm 2021 dự kiến là khoảng hơn 43,2 nghìn tỷ đồng. Lãi suất bình quân năm 2021 đạt 4,39%, thấp hơn lãi suất bình quân của năm 2020 (5,02%).

Dự toán năm 2022 được nêu tại báo cáo là tổng số thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHTN năm 2022 là hơn 308 nghìn tỷ đồng.

Tổng số chi BHXH, BHTN năm 2022 là hơn 299,1 nghìn tỷ đồng, trong đó chi từ quỹ BHXH là 229,7 nghìn tỷ đồng, chi từ nguồn NSNN là 44,5 nghìn tỷ đồng và chi từ quỹ BHTN là 24,9 nghìn tỷ đồng. 

Chi phí quản lý bộ máy năm 2022 là 6,82 nghìn tỷ đồng. Chi tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH và các nghiệp vụ là 4,4 nghìn tỷ đồng. Chi ứng dụng công nghệ thông tin là 744 tỷ đồng...

Hỗ trợ 38.000 tỷ đồng, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn an toàn
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định hoàn toàn an tâm được với kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hiện nay.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư