Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 07:01:12
Hoa Sen đạt 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2020 - 2021
Chí Tín - 18/05/2021 10:55
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài tài chính 6 tháng niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021) do Công ty Kiểm toán KPMG soát xét.
Hoa Sen đã đạt 111% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính sau 6 tháng
Hoa Sen đã đạt 111% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính sau 6 tháng.

Báo cáo tài chính này cho thấy, doanh thu thuần sau soát xét của Hoa Sen không biến động, đạt 19.946 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán giảm 64 tỷ đồng, đạt mức 16.493 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 64 tỷ đồng, đạt mức 3.453 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm 2 tỷ đồng lần lượt ở mức 79 tỷ đồng và 240 tỷ đồng.

Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng 1.243 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 175 tỷ đồng không biến động so với báo cáo tự lập.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Hoa Sen sau soát xét đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Như vậy, với kết quả này Hoa Sen đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ niên độ tài chính 2020-2021.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hoa Sen đã đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn cho năm tài chính 2020 - 2021, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trước đó trong niên độ tài chính 2019 - 2020, Hoa Sen đạt sản lượng 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Hoa Sen đạt hơn 500 tỷ lợi nhuận tháng 3
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 3/2021, với lợi nhuận tháng 3 gấn hơn 3 lần so với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư