Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 22:44:46
Hoa Sen đạt hơn 500 tỷ lợi nhuận tháng 3
Chí Tín - 15/04/2021 21:12
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 3/2021, với lợi nhuận tháng 3 gấn hơn 3 lần so với tháng 2.
Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn cho năm tài chính 2020 - 2021
Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn cho năm tài chính 2020 - 2021

Theo đó, sản lượng tiêu thụ tháng 3/2021 ước đạt 214.036 tấn, doanh thu thuần ước đạt 4.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 501 tỷ đồng.

Trước đó trong tháng 2/2021, Hoa Sen đạt 3.211 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế quý II niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021),  doanh thu Hoa Sen ước đạt 10.841 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Hoa Sen ước đạt 834 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh, Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn cho năm tài chính 2020 - 2021, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trước đó trong năm tài chính 2019 – 2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020), Hoa Sen đạt sản lượng đạt 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu năm tài chính đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ. 

Hoa Sen đặt mục tăng trưởng sản lượng 11% trong niên độ tài chính mới
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 – 2021.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư