Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 02 năm 2021, 17:25:38
Hoa Sen mua “vét” cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc
Chí Tín - 23/09/2020 20:16
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) sẽ mua thêm cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Đợt này Hoa Sen sẽ mua vào 40 nghìn cổ phiếu quỹ
Thời hạn cuối cùng cho đợt mua vào cổ phiếu lần này của Hoa Sen là 30/10/2020

Số lượng cổ phiếu Hoa Sen dự kiến mua thêm đợt này là 40 nghìn cổ phiếu. Trước đó, Hoa Sen cũng đã nắm giữ 287,1 nghìn cổ phiếu quỹ.

Đợt mua cổ phiếu quỹ lần này dự kiến thực trong tháng 10/2020. Đối tượng mà Hoa Sen mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ là số cổ phiếu của cán bộ nhân viên tham gia Chương trình phát hành cổ phiếu năm 2017 nghỉ việc.

Phương thức giao dịch được thực hiện chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Vừa qua Hoa Sen cho biết, đang tiến hành cấu trúc hoạt động kinh doanh theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn I, Công này sẽ triển khai thử nghiệm mở rộng mặt hàng kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng cơ bản. Đây là ngành kinh doanh cốt lõi của Hoa Sen, đảm bảo giảm đến mức thấp nhất có thể các rủi ro phát sinh khi triển khai thực hiện.

Ở giai đoạn II, Hoa Sen sẽ tiếp tục mở rộng danh mục kinh doanh sang các mặt hàng khác trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Tiếp đó, Công ty sẽ đầu tư xây dựng các trung tâm phân phối vật liệu xây dựng tại các tỉnh. Các trung tâm phân phối vật liệu xây dựng này vừa có chức năng bán hàng, vừa làm vai trò phân phối để phục vụ hàng hóa cho chính hệ thống chân rết là các chuỗi cửa hàng bán lẻ vốn đã có doanh thu ổn định và lợi nhuận chắc chắn.

Khi tình hình tài chính tốt hơn, đại gia thép sẽ thực hiện giai đoạn III. Cụ thể, Hoa Sen sẽ đầu tư vốn vào các công ty sản xuất nằm trong chuỗi cung ứng để tăng thêm giá trị gia tăng.

Hoa Sen chuyển nhượng và giải thể một loạt công ty con
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) đang có chủ trương liên quan đến một số công ty con và dự án.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư