Hoàng Minh mua 45% vốn tại Cam Lâm
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (mã KPF, sàn HOSE) vừa quyết định nhận chuyển nhượng 45% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu KPF
Thông tin cơ bản về cổ phiếu KPF

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc xác định rõ tính pháp lý về quyền sở hữu của bên chuyển nhượng đối với phần vốn chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Đầu tư tải chính Hoàng Minh.

Ngoài ra,Tổng giám đốc còn có trách nhiệm cân đối các nguồn vốn đầu tư và ký các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các nội dung như trên và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

Ông Đặng Quang Thái, Tổng giám đốc Hoàng Minh cũng dự kiến sẽ là người được cử làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của KPF tại Công ty cổ phần Đầu tư Cam Lâm sau khi hoàn tất chuyển nhượng.

Theo kế hoạch nhận chuyển nhượng, Hoàng Minh sẽ thực hiện mua lại vốn góp từ 2 cá nhân là ông Kiều Xuân Nam và ông Vũ Đức Toàn.

Theo đó, ông Kiều Xuân Nam sẽ chuyển nhượng phần vốn góp 66 tỷ đồng, tương đương 44% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm cho Hoàng Minh.

Ông Vũ Đức Toàn sẽ chuyển nhượng phần vốn góp 1,5 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 1% vốn điều lệ của Cam Lâm.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...