Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 12:48:27
Hodeco trích lập dự phòng 19,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu HUB
Duy Bắc - 28/07/2022 08:52
 
CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - HoSE) bất ngờ trích lập dự phòng đầu tư cổ phiếu HUB và ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong quý II/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 380,44 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 79,06 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31,8% lên 40,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 42,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 46,5 tỷ đồng lên 155,46 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 275%, tương ứng tăng thêm 28,77 tỷ đồng lên 39,23 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,6%, tương ứng tăng thêm 2,38 tỷ đồng lên 19,93 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 780,3 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 177,11 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 245,6%, 35,67% và 38,11% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 41,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ khi niêm yết tới năm 2007 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 396,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 148,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 71 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 433,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ Công ty đã phải huy động dòng tiền nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Được biết, trước đó năm 2021, Hodeco cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm tới 309,16 tỷ đồng và duy trì mô hình kinh doanh thâm hụt vốn tới thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, nếu xét về giá trị dòng tiền kinh doanh chính âm 396,5 tỷ đồng, đây là giá trị âm kỷ lục từ khi niêm yết năm 2007 tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 20,2% so với đầu năm lên 4.541,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.841,4 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.159,6 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 977,3 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, biến động lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 58,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 428,6 tỷ đồng lên 1.159,6 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 51,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 332,9 tỷ đồng lên 977,3 tỷ đồng.

HDC bất ngờ trích lập 19,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu HUB (Nguồn: BCTC).
HDC bất ngờ trích lập 19,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu HUB (Nguồn: BCTC).

Một điểm đáng lưu ý, tính tới 30/6/2022, Công ty đang ghi danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc là 110,4 tỷ đồng, trích lập dự phòng giảm giá là 19,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu ghi nhận đầu tư 106,24 tỷ đồng vào cổ phiếu CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã HUB), đã trích lập dự phòng khoản đầu tư là 19,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 31,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 426,4 tỷ đồng lên 1.769,8 tỷ đồng và chiếm 39% tổng nguồn vốn.

Hodeco bất ngờ “quay xe” muốn tạm dừng kế hoạch mua 3 triệu cổ phiếu quỹ

Hodeco bất ngờ thông báo kế hoạch tạm dừng triển khai các thủ tục liên quan đến giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ với lý do được Công ty đưa ra do hiện tại mức giá cổ phiếu đang giao dịch đã vượt qua mức giá mà HĐQT Công ty đề xuất. Ngoài ra, căn cứ theo các quy định của luật chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan, việc mua lại cổ phiếu phải được đại hội cổ đông thông qua.

Trước đó, cuối tháng 6/2022, Hodeco thông báo kế hoạch dự kiến mua lại không quá 3 triệu cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bình ổn giá thị trường. Thời gian dự kiến triển khai trong quý III/2022.

Đây không phải lần đầu tiên Công ty thay đổi kế hoạch. Cụ thể, đầu năm, Hodeco công bố tài liệu Đại hội cổ đông với kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, phát hành tối đa 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính công ty sẽ huy động tối thiểu 860 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ này.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Toàn bộ số tiền huy động được, công ty dự kiến sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Tuy nhiên, tới cuối tháng 4/2022, Hodeco bất ngờ thông báo hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 100.000 đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu HDC tăng 2.750 đồng lên 45.500 đồng/cổ phiếu.

Hodeco (HDC): Một tổ chức liên quan lãnh đạo sẽ bán giải chấp 200.000 cổ phiếu
Cổ phiếu liên tục bị bán tháo, Tổ chức liên quan lãnh đạo tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC – HoSE) muốn bán cổ phiếu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư