Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2020, 09:05:22
Hội nghị trực tuyến tổng kết 30 năm xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam
T.T - 17/04/2020 14:46
 
Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam dự kiến được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các địa phương vào tháng 11/2020.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch triển khai các hoạt động liên quan đến Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam.
Hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các địa phương vào tháng 11/2020 tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại 63 điểm cầu của địa phương. 
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, rà soát báo cáo tham luận để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại Hội nghị. Trong đó, cần tập trung đánh giá kết quả được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xây dựng, quan điểm, mục tiêu, đề xuất mô hình, định hướng chính sách của Việt Nam về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong giai đoạn tới.
Lấn chiếm Khu kinh tế Nhơn Hội, xét thấy cố tình sẽ bị truy tố hình sự
Sau quá trình thanh, kiểm tra về tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng thuộc phạm vi khu vực khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, đơn vị đã phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư