Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 16:02:54
Hồi phục nhờ giá dầu khí tăng, PV Gas lãi ròng hơn 4.300 tỷ đồng
Thanh Thủy - 09/07/2021 11:40
 
Lợi nhuận quý đầu năm tăng trưởng âm, nhưng bật tăng trở lại trong quý II với mức tăng trưởng trên 30%. PV Gas báo lãi nửa đầu năm 2021 tăng 3% so với cùng kỳ.
PV Gas tăng trưởng mạnh lợi nhuận quý II nhờ
PV Gas tăng trưởng mạnh lợi nhuận quý II nhờ đẩy mạnh kinh doanh LPG.

Lợi nhuận quý II tăng 31%

Cập nhật về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) ước tính tổng doanh thu trong 6 tháng đạt 37.487,3 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch 6 tháng và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế ước lần lượt đạt 5.401,1 tỷ đồng và 4.302,4 tỷ đồng; đều vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. PV Gas ước nộp ngân sách nhà nước 2.391,2 tỷ đồng, tăng 3% và đã vượt 35% kế hoạch 6 tháng.

Trước đó, trong quý đầu năm, PV Gas dù vẫn đạt được tăng trưởng doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế quý I chỉ đạt 2.057 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Như vậy, PV Gas ước lãi ròng khoảng 2.245 tỷ đồng trong quý II vừa qua, tăng 30,9% so với quý II năm trước. Sự hồi phục của kết quả kinh doanh quý II có sự đóng góp đáng kể của giá khí. Không riêng giá khí, nhiều nguyên nhiên vật liệu cũng đã tăng mạnh theo giá thế giới các tháng gần đây. Giá khí tự nhiên và dầu Brent thế giới đã tăng lần lượt 46% và 73% so với thời điểm một năm trước. 

Diễn biến hợp đồng tương lai giá khí tự nhiên trong một năm qua
Diễn biến hợp đồng tương lai giá khí tự nhiên trong một năm qua

Đẩy mạnh kinh doanh LPG bù đắp doanh thu thiếu hụt từ huy động khí

Đại diện PV Gas cũng cho biết việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính cũng nhờ tổng công ty lường trước những khó khăn và tận dụng cơ hội từ giá dầu tăng, trong 6 tháng đầu năm 2021, từ đó giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi và ghi nhận kết quả khả quan.

Cụ thể, PV Gas đã thực hiện công tác điều độ, huy động khí, vận hành và tăng cường các hoạt động phát triển thị trường, trong đó đẩy mạnh kinh doanh LPG bù đắp doanh thu thiếu hụt từ huy động khí; tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí… Từ đó, PV GAS đã giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, ghi nhận kết quả khả quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, PV GAS tiếp nhận 4.207,8 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4.072,6 triệu m3 khí; sản xuất và cung cấp 29,9 nghìn tấn condensate; sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp.

Ảnh hưởng Covid-19 và sự phát triển năng lượng tái tạo đã làm giảm nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện. Cùng sự cố từ thượng nguồn, sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2021, PV Gas tiếp nhận chỉ 4.207,8 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4.072,6 triệu m3 khí; sản xuất và cung cấp 29,9 nghìn tấn condensate.

Tuy nhiên, sản lượng LPG của PV GAS vượt cao so với kế hoạch. PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.022,9 nghìn tấn LPG, vượt 28% kế hoạch 6 tháng và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ vậy, PV Gas hiện chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 11% thị phần bán lẻ toàn quốc (không bao gồm Gas South).

Về công tác đầu tư xây dựng, PV Gas đang triển khai Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải vượt tiến độ. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm toàn tổng công ty đạt 3.327,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ giải ngân 2.939,8 tỷ đồng. Nếu không tính dự án đường ống khi Lô B-Ô Môn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang điều hành) thì kết quả giải ngân của Công ty mẹ vượt 36% kế hoạch 6 tháng.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, PV Gas dự kiến dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, giá dầu và giá CP của LPG tiếp tục biến động mạnh và dự kiến cao hơn giá kế hoạch. Nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng điện thiếu ổn định khi bước vào mùa mưa. Các bên cung cấp/tiêu thụ khí đều thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa dừng khí; một số lô/mỏ giảm/dừng cấp khí để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa. Nhiều dự án lớn, phức tạp về phát triển hạ tầng khí được triển khai với tiến độ sát (các dự án LNG, kho LPG, đường ống Lô B,…

Chia sẻ về định hướng nửa cuối năm, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo vốn cho các dự án quan trọng, nâng cao công tác quản trị, rà soát và từng bước số hóa, đơn giản hóa hệ thống quản lý. Với mục tiêu cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, PV Gas dự kiến sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021.

Kết thúc quý II/2021: Lợi nhuận của TPBank tăng gần 48%​
Kết thúc quý II/2021, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 3.007 tỷ đồng, tăng 47,80% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư