Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 07 năm 2024,
Hơn 55 triệu cổ phiếu của Vinaincon lên UPCoM
Chí Tín - 17/10/2017 13:50
 
Ngày 17/10/2017, hơn 55 triệu cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 550 tỷ đồng. Mã chứng khoán là VVN.
Giá trị đăng ký giao dịch của Vinaincon đạt hơn 550 tỷ đồng
Giá trị đăng ký giao dịch của Vinaincon đạt hơn 550 tỷ đồng

Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam được thành lập năm 1998 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị xây lắp thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các Công ty xây dựng chuyên ngành thuộc ngành Công nghiệp Việt Nam.

Năm 2011, Vinaincon chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần với số vốn 550 tỷ đồng.

Các công trình của Vinaincon đã tham gia thực hiện từng phần gồm: Đường dây siêu cao áp và trạm 500kV Nam - Bắc (mạch hai) gồm các cung đoạn: Yaly - Pleiku, Pleiku - Phú Lâm, Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm, Pleiku - Thường Tín, các công trình đường dây và trạm 220kV như Hoà Bình - Sóc Sơn, Phả Lại - Quảng Ninh, Hà Đông - Hoà Bình, Huế - Đà Nẵng - Đà Nẵng - Dung Quất, 220kV Huế - Hoà Khánh....

Ngoài ra, Vinaincon và các đơn vị tham gia thi công một số công trình lớn như: Hoàn thành hệ thống đường dây và trạm 500kV Nam - Bắc mạch 2 cùng hàng trăm công trình đường dây và trạm 110, 220kV trải khắp chiều dài đất nước.

Các công trình công nghiệp và dân dụng như: Đuôi hơi Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1-2 mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Na Dương, Nhà máy Kẽm điện phân 10.000 tấn/năm Thái Nguyên, Nhà máy Thuỷ lợi - Thủy điện Quảng Trị, các công trình Xi măng Tam Điệp…

Các công trình mà Vinaincon nhận thầu trọn gói gồm có: Nhà máy Tuyển bôxit Tân Rai, Lâm Đồng; Nhà máy Piaggio giai đoạn 2; Nhà máy Thực phẩm Á Châu; Nhà máy Samsung, Nhà máy Orion; Nhà máy Phong điện huyện đảo Lý Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2016…

Theo kế hoạch phát triển trong thời gian tới, Vinaincon định hướng phát triển chuyên sâu về các nhóm đơn vị chuyên ngành như: xây lắp điện; xây lắp công nghiệp và dân dụng; xây lắp hóa chất; chế tạo thiết bị cơ khí; sản xuất công nghiệp…  

 Tình hình kinh doanh 2 năm qua                                                                                         
Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

2015

2016

Vốn chủ sở hữu

(348)

93

Doanh thu thuần

6.087

5.115

Lợi nhuận sau thuế

(346)

506

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

(10.410)

(2.330)

Tỷ lệ cổ tức (%)

-

5%

                                                                Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

3.990

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)

(112)

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)

(28,26%)

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

(20,50%)

Cổ tức (%)

-

                      Nguồn: Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Hơn 225,6 triệu cổ phiếu Thủy điện Hủa Na lên sàn UPCoM
Ngày 5/10, hơn 225,6 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư