Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Hướng dẫn công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Bảo Như - 21/10/2022 08:11
 
Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng để triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Khai thác đất đắp phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020.
Khai thác đất đắp phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020.

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 4682/BXD – KTXD về việc công bố giá vật liệu, chỉ số giá  xây dựng gửi Bộ GTVT và 12 UBND tỉnh, thành phố có Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua.

Tại công văn này, Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/NQ-CP, trong đó nêu rõ các địa phương công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều này đã cơ bản tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc cho UBND các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ “xây dựng, công bố giá vật liệu đến chân công trình, chỉ số giá xây dựng áp dụng riêng cho từng gói thầu/dự án thành phần” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP.

Đối với việc xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, giá vật liệu khai thác tại mỏ, Bộ Xây đựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

Bộ Xây dựng lưu ý giá vật liệu xây dựng công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố; danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Các địa phương định kỳ công bố hàng tháng theo yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 26/9/2022 để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chủ động phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư các dự án cung cấp danh sách các loại vật liệu xây dựng có trên thị trường tại địa phương, được phép sử dụng trong thiết kế dự án/công trình đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhưng chưa có trong danh sách công bố giá vật liệu của địa phương hoặc đã công bố giá, nhưng chưa đúng với giá thị trường để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Đối với các mỏ đã được địa phương cấp phép khai thác, Bộ Xây dựng đề nghị công bố giá theo đúng giá đã kê khai, niêm yết tại mỏ, kèm theo thuyết minh đầy đủ thông tin về trữ lượng, chất lượng vật liệu, khả năng, công suất cung cấp tại mỏ; thông tin doanh nghiệp, đơn vị được cấp phép khai thác và các thông tin khác có liên quan (nếu có). Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý việc khai thác, kinh doanh đảm bảo đáp ứng nguồn cung và đúng giá niêm yết, công bố trên thị trường.

Đối với các mỏ được địa phương cấp phép cho nhà thầu thi công khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tổ chức lập dự toán các chi phí liên quan đến việc khai thác, sản xuất vật liệu trên cơ sở phương án, kế hoạch khai thác đã đăng ký với UBND địa phương và thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công khai thác đã được phê duyệt; các loại phí, thuế có liên quan làm cơ sở xác định giá vật liệu, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tuân thủ quy định pháp luật.

Về việc xác định, công bố giá cước vận chuyển, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tổ chức xây dựng, công bố đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (trong đó bao gồm đơn giá công tác vận chuyển vật liệu xây dựng) theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; hoặc xây dựng định mức cho công tác vận chuyển vật liệu xây dựng phù hợp với đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 5 Điều 20, khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP làm cơ sở để lập đơn giá vận chuyển vật liệu xây dựng trong trường hợp áp dụng định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn phù hợp với diễn biến thị trường và tuân thủ đúng quy định pháp luật; cho ý kiến về chỉ số giá xây dựng được sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chủ đầu tư tổ chức xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 10/2021/NĐ-CP đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng công bố.

Phú Yên công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình
Giá này là cơ sở để xác định giá xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư