Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 11:02:21
Hướng dẫn phân bổ chi phí dự phòng vào giá gói thầu
Như Chính - 09/10/2016 07:39
 
Công ty của ông Mẫn Văn Lịch (Bắc Ninh) tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, hình thức hợp đồng trọn gói. Ông Lịch hỏi, trong hồ sơ dự thầu, công ty của ông có được phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu không? Nếu được thì việc phân bổ thực hiện như thế nào?.

Trường hợp công ty của ông Lịch trúng thầu thì giá trúng thầu có được lớn hơn chi phí xây dựng không? Nếu được thì có cần phải làm quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán cho phần chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá trị chi phí xây dựng không?

Nếu trong quá trình thi công, không có trượt giá, không có phát sinh khối lượng… thì khi quyết toán, giá trị phần phân bổ chi phí dự phòng có bị trừ đi không?

Trường hợp khối lượng thừa (thiếu) so với hồ sơ mời thầu xây lắp đã được các bên xác nhận là đúng, cần được bổ sung và không vượt tổng mức đầu tư thì giá trị khối lượng thừa (thiếu) đó có được đưa ngay vào trong hợp đồng xây lắp và có cần làm quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán không? Các chi phí về quản lý dự án, chi phí về tư vấn đầu tư xây dựng… có được điều chỉnh theo không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Lịch hỏi như sau:

Cơ cấu giá gói thầu được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, giá gói thầu bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.

Việc thực hiện phân bổ chi phí dự phòng vào giá gói thầu thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cơ cấu gói thầu được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, cơ cấu chi phí xây dựng được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD. Ông Lịch có thể căn cứ vào các quy định trên để bổ sung hay không bổ sung chi phí dự phòng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc điều chỉnh khối lượng công việc phát sinh trong hợp đồng được quy định tại Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và các chi phí tư vấn được quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thỏa thuận giao việc cho đơn vị trực thuộc thực hiện gói thầu được quy định ra sao?
Ông Nguyễn Thanh Phong (Đồng Tháp) công tác tại đơn vị sự nghiệp có thu. Đơn vị của ông được UBND tỉnh giao cho tự thực hiện gói thầu khoảng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư