Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2022, 01:03:54
[Infographic] 10 năm xây dựng nông thôn mới ở vùng miền núi phía Bắc
ĐT (Theo TTXVN) - 19/09/2019 08:31
 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020 đã có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy, nhìn chung kết quả xây dựng nông thôn mới còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền của cả nước.
[Infographic] 10 năm xây dựng nông thôn mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư