[Infographic] 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn FDI đạt 3,34 tỷ USD
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...