[Infographic] Vốn FDI tháng 1/2018 đạt 1.255,4 triệu USD
Từ đầu năm đến 20/1/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 1.255,4 triệu USD, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2017.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...