[Infographic] Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc
Theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 của Nhóm Ngân hàng thế giới, chỉ số nộp thuế cua Việt Nam đã tăng mạnh từ thứ hạng 167 lên thứ hạng 86.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...