[Infographic] Người lao động được hưởng tối thiểu 300% tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết
Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, người lao động* sẽ được trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường nếu làm việc ban ngày và bằng 390% nếu làm việc vào ban đêm.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...