[Infographic] Sẽ giảm 44.510 biên chế công chức, sự nghiệp trong năm 2019
Từ năm 2015 tới hết năm 2018, đã có 40.500 người được tinh giản biên chế. Trong 3 năm 2016-2018, đã cắt giảm được 86.300 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...