[Infographic] Thay đổi thói quen để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa
Ngày Môi trường thế giới năm 2018 vừa qua có chủ để “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, nhằm kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức tìm giải pháp thay thế bền vững, cắt giảm sản xuất và tiêu thụ nhựa dùng một lần.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...