[Infographic] Tình trạng ô nhiễm không khí ở các nước
Tất cả các khu vực trên thế giới ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí, nhưng người dân ở các thành phố thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khu vực có mức ô nhiễm không khí cao nhất là Đông Địa Trung Hải và Đông Nam Á.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...