Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt?
Anh Ngọc - 20/10/2017 08:18
 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do người quyết định đầu tư phê duyệt trong trường hợp vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đinh Thụy Hồng Châu - TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, dự án trên địa bàn huyện sử dụng vốn ngân sách, các gói thầu cần thực hiện trước khi duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thì thẩm quyền duyệt dự toán gói thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với dự toán các gói thầu xây dựng, chủ đầu tư tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt.

Trường hợp vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt thì trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do người quyết định đầu tư phê duyệt.

Cơ sở để phê duyệt giá gói thầu
Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định ra sao?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư