Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Được phép phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cấp dưới lập?
Anh Ngọc - 14/10/2017 07:12
 
Đối với danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng hoặc theo phân cấp trong phạm vi của tỉnh thì thủ trưởng đơn vị dự toán là người quyết định mua sắm, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đào Quang Anh - TP. Hải Phòng đặt câu hỏi như sau: Theo tôi tham khảo, khi thực hiện gói thầu mua sắm trên 20 triệu đồng thì phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chủ đầu tư phải trình duyệt lên người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, thường xuyên thực hiện các gói mua sắm từ khoảng 50 đến 100 triệu đồng, chủ đầu tư phải gửi kế hoạch lựa chọn nhà thầu gây bất tiện.

Vậy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp nào phải lập? Chủ đầu tư có được tự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cấp dưới lập không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

Theo đó, đối với danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng hoặc theo phân cấp trong phạm vi của tỉnh thì thủ trưởng đơn vị dự toán là người quyết định mua sắm, có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Thư giảm giá hợp lệ của nhà thầu
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư