Thư giảm giá hợp lệ của nhà thầu
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu,
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Quốc Công - Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Khoa Trúc Việt đặt câu hỏi như sau: Một chủ đầu tư có mở gói thầu xây lắp công trình (công trình Nhà nước), có 4 nhà thầu tham gia đấu thầu, sau khi đánh giá về mặt năng lực và kinh nghiệm chỉ có 1 công ty đạt yêu cầu.

Công ty này có thư giảm giá cho gói thầu, cụ thể giá trị của thư giảm thầu như sau: Giá trị dự thầu (theo hồ sơ dự thầu): 1.268.361.000 đồng. Giá trị giảm thầu: 223.361.000 đồng. Giá trị dự thầu sau khi đã giảm thầu: 1.049.000.000 đồng. Nhưng phép tính giá trị dự thầu sau khi đã giảm thầu 1.049.000.000 đồng trên bị sai. Kết quả đúng phải là 1.045.000.000 đồng. Chủ đầu tư gửi công văn đề nghị làm rõ con số này nhưng bên nhà thầu trả lời giá trị dự thầu cuối cùng không đổi là 1.049.000.000 đồng.

Tôi xin hỏi, trường hợp này chủ đầu tư phải xử lý như thế nào? Thư giảm giá của nhà thầu này có được xem là không hợp lệ và nhà thầu này có bị loại không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Công, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...