Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 14:07:46
Khai thác 1 tấn dầu thô phải nộp 100.000 đồng phí bảo vệ môi trường
Uyên Linh - 22/02/2016 18:15
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và đối tượng chịu phí là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Theo đó, nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Nghị định quy định mức phí đối với khai thác khoáng sản như sau: Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3.

Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) là 35 đồng/m3.

Nghị định cũng ban hành khung mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 14 loại khoáng sản kim loại và 23 khoáng sản không kim loại.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí đối với loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung phí ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định quy định, căn cứ mức phí quy định tại biểu khung phí ban hành kèm theo nghị định này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Nghị định cũng quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương tổ chức thu phí theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu về các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản tại địa phương cho cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan thuế quản lý chặt chẽ các đối tượng nộp phí.

Đặc biệt, chậm nhất đến ngày 31/7/2016, hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương.

Nghị định 12/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2016 và thay thế Nghị định 74/2011/NĐ-CP.

Biểu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

Điều kiện, thủ tục xuất khẩu khoáng sản ra nước ngoài
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản. Trong đó, nêu rõ điều kiện, thủ tục xuất khẩu khoáng sản.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư