Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 12:51:19
Khẩn trương triển khai Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Thuận Nam
Linh Đan - 05/10/2021 08:57
 
Các đơn vị liên quan đang tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương triển khai thi công Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Thuận Nam.
Thi công tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 vào tháng 4/2021
Đơn vị thi công đang thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 vào tháng 4/2021. Ảnh: T.H

Ngày 4/10, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án đường dây 500kV NĐ Vân Phong - Thuận Nam được xây dựng để nhận điện từ Dự án BOT Vân Phong 1 là đường dây 500kV mạch kép, thuộc nhóm A, cấp đặc biệt, dài khoảng 172km đi qua tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng tháng 7/2021.

Hiện nay, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung thuộc EVN đang tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương triển khai thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án không chậm hơn tháng 12/2022 theo cam kết với chủ đầu tư nhà máy điện BOT Vân Phong 1.

Đối với tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận có chiều dài 68,78km, bao gồm số 132 vị trí móng trụ.

Trong đó, huyện Bác Ái 61 vị trí; huyện Ninh Sơn 22 vị trí; huyện Ninh Phước 28 vị trí và huyện Thuận Nam 21 vị trí. Về nhà cửa, vật kiến trúc ảnh hưởng trong hành lang tuyến đoạn qua tỉnh Ninh Thuận: 65 cái (Bác Ái: 39 cái; Ninh Sơn: 6 cái; Ninh Phước: 22 cái, Thuận Nam: 06 cái). Đoạn tuyến đi qua rừng có 42 vị trí móng. Trong đó: 27 vị trí qua rừng tự nhiên, 15 vị trí qua rừng trồng, rừng phòng hộ.

Riêng công tác kiểm kê phần móng trụ, hành lang tuyến tại các địa phương cơ bản hoàn thành, đang họp xét nguồn gốc đất. UBND các huyện: Ninh Phước, Bác Ái đã trình các hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất...

BIM Group hoàn thành Tổ hợp Kinh tế xanh 12.000 tỷ đồng tại Ninh Thuận
Đầu tháng 10/2021, Nhà máy Điện gió BIM tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại (COD).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư