Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 08:32:14
Ninh Thuận phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh”
Linh Đan - 01/09/2021 21:24
 
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ninh Thuận tăng cường bóc tách FO ra khỏi cộng đồng và
Ninh Thuận tăng cường bóc tách FO ra khỏi cộng đồng, nỗ lực bảo vệ "vùng xanh". Ảnh: P.V

Mục đích của Kế hoạch nhằm vận động toàn thể nhân dân, toàn hệ thống chính trị của tỉnh cùng đồng lòng, chung sức, nỗ lực tham gia cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID19; tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn tỉnh để công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao; bảo vệ tính bền vững “vùng xanh”, bao vây, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”, tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng trở về trạng thái “bình thường mới”, để thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” còn góp phần thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục cùng Đảng và Nhà nước thực hiện quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19.

Từ kết quả thi đua, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các đơn vị thi thua sẽ thi đua giảm cấp độ màu tùy từng địa phương, phấn đấu đến ngày 10/9/2021 đạt mục tiêu “xanh hóa” toàn bản đồ tỉnh Ninh Thuận.

Nguyên tắc thực hiện “vùng xanh” là triển khai có sự cam kết từ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn đến cấp huyện và tỉnh, đồng thời được quản lý, giám sát bởi cộng đồng dân cư “người dân giám sát người dân”, người dân biết tham gia thực hiện, trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Các đơn vị thi đua phấn đấu không để hoặc kéo giảm số ca phát sinh F0 trong cộng đồng hàng ngày để giảm dần cấp độ màu tùy theo từng địa phương với mục tiêu “xanh hóa” toàn bản đồ COVID-19 trong thời gian ngắn nhất bằng những giải pháp sáng tạo, cách làm hay, thật hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Triển khai quyết liệt các giải pháp an toàn, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh nhằm sàng lọc, hướng đến mục tiêu mở rộng các “Vùng xanh”, từng bước thu hẹp các vùng phong tỏa hoặc vùng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao tiến tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, xây dựng địa bàn an toàn COVID-19, không có F0.

Việc thiết lập “vùng xanh” cần thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đáp ứng đầy đủ các mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, kết thúc việc giãn cách và sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Ngoài các giải pháp thi đua bảo vệ “vùng xanh” ở mức “bình thường mới”, thì tùy theo tình hình thực tế của địa phương về việc đánh giá từng mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch COVID-19 của từng thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố có những giải pháp, cách làm sáng tạo phù hợp ở địa phương nhằm từng bước xóa dần những “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng” thành “vùng xanh” và giữ vững “vùng xanh” an toàn trong thời gian tới, nhưng phải tuân thủ những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Về hình thức đánh giá, UBND tỉnh Ninh Thuận sử dụng bản đồ số diễn biến tình hình dịch COVID-19 của tỉnh, thể hiện 4 mức độ nguy cơ thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc - thực hiện theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19”. Theo đó, “vùng xanh” (mức bình thường mới); “vùng vàng” (mức nguy cơ); “vùng cam” (mức nguy cơ cao); “vùng đỏ” (ức nguy cơ rất cao)

Các đơn vị thi đua giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 tỉnh Ninh Thuận (giảm nguy cơ từ rất cao đến mức bình thường mới).

Mức đánh giá vùng xanh phải đảm bảo các điều kiện theo nguyên tắc thiết lập “vùng xanh” quy định tại Kế hoạch số 4458/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Về khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đối tượng là các tập thể nỗ lực kéo giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương với mục tiêu “xanh hóa” (giảm nguy cơ từ rất cao đến mức bình thường mới) trong thời gian ngắn; các cá nhân tham gia tích cực, hiệu quả, điển hình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, đơn vị.

Còn các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong thi đua bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà
Tổng chi phí sơ bộ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà là hơn 238,3 tỷ đồng, chưa kể chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư